top of page

Əmək hüququ

Maître QASIMOV işçi/işəgötürən münasibətləri ilə bağlı mübahisələr kontekstində sizə kömək edir və məsləhət görür. 

 

Maître QASIMOV əmək məhkəmələri qarşısında həm işçilərə, həm də işəgötürənlərə köməklik göstərir.

 

 

bottom of page