top of page
Avocat Strasbourg

İki dəfə mühakimə olunmamaq və ya cəzalandırılmamaq hüququ

1. Heç kim les  tərəfindən cinayət qanunu ilə təqib oluna və ya cəzalandırıla bilməzhansı cinayətə görə eyni Dövlətin məhkəmələri o, artıq yekun qərarla bəraət qazanıb və ya məhkum edilib 

həmin dövlətin qanunlarına və cinayət prosesinə uyğun olaraq.

2. Əvvəlki paraqrafın müddəaları mane olmur qanuna və prosedura uyğun olaraq məhkəmə prosesinin yenidən açılması yeni faktlar və ya newly  əgər müvafiq dövlətin cinayət hüququaşkar edilmiş və ya əvvəlki prosedurda əsas qüsur qəbul edilən qərara təsir göstərə bilər.

3. Bu məqalədən kənara çıxmağa icazə verilmir Konvensiyanın 15-ci maddəsi.

bottom of page