top of page
Avocat Strasbourg

Vicdan və din azadlığı

1. Hər kəsin fikir və vicdan azadlığı hüququ var və din; bu hüquq dəyişmək azadlığını nəzərdə tutur de din və ya inanc, habelə təzahür etmək azadlığı sa din və ya inanc fərdi və ya kollektiv olaraq, en ictimai və ya özəl, ibadət, tədris, təcrübələr və ritualların icrası.

2. Öz dinini və ya əqidəsini ifadə etmək azadlığı ne təmin edilənlərdən başqa digər məhdudiyyətlərə məruz qala bilər qanunla, şirkətdə zəruri tədbirləri təşkil edir demokratik, ictimai təhlükəsizlik, asayişin qorunması, ictimai sağlamlıq və ya əxlaq və ya mühafizəsi başqalarının hüquq və azadlıqları. 

bottom of page