top of page

İfadə azadlığı

Avocat Strasbourg

1. Hər kəsin ifadə azadlığı hüququ vardır. Bu sağ fikir azadlığı və almaq və ya almaq azadlığı daxildir bacarmadan məlumat və ya ideyaları çatdırın dövlət orqanlarının müdaxiləsi və nəzərə alınmadan sərhəd. Bu məqalə Dövlətlərin  göndərməsinə mane olmurun  ünvanında radio, film və ya televiziya şirkətləriicazə sxemi.

2. Vəzifələri əhatə edən bu azadlıqların həyata keçirilməsi və öhdəliklər müəyyən rəsmiyyətlərə, şərtlərə tabe ola bilər, təşkil edən qanunla nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər və ya cəzalardemokratik cəmiyyətdə təhlükəsizlik üçün zəruri tədbirlər milli, ərazi bütövlüyü və ya ictimai təhlükəsizlik, the 

asayişin müdafiəsi və cinayətlərin qarşısının alınması, protect sağlamlıq və ya əxlaq, nüfuzun qorunması ou məlumatların açıqlanmasının qarşısını almaq üçün başqalarının hüquqlarının müdafiəsi məxfi və ya the  səlahiyyətinə və qərəzsizliyinə zəmanət vermək üçünməhkəmə orqanı

bottom of page