top of page

Effektiv müalicə hüququ

Avocat Strasbourg

Hüquq və azadlıqları burada tanınan hər kəs Konvensiya pozulub, effektiv müdafiə vasitəsi təqdim etmək hüququna malikdir pozuntusu iddia edilsə də, milli orqan qarşısında öz  yerinə yetirən şəxslər tərəfindən törədilmişdirrəsmi funksiyalar.

bottom of page