top of page
Avocat Strasbourg

Qanunsuz cəza yoxdur

1. Heç kim hərəkətə və ya hərəkətsizliyə görə məhkum edilə bilməz törədildiyi zaman milli və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət təşkil etməyən. Eynilə, cinayətin törədildiyi zaman tətbiq edilən cəzadan artıq heç bir cəza təyin edilmir.

2. Bu məqalə qərara təsir göstərməyəcək və the törədildiyi zaman cinayət sayılan hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə təqsirkar olan şəxsin sivil xalqlar tərəfindən tanınan ümumi hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq cəzalandırılması.

bottom of page