top of page

Əmlakın Mühafizəsi

Avocat Strasbourg

İstənilən fiziki və ya hüquqi şəxs onun -ə hörmət etmək hüququna malikdir.mallar. Səbəb istisna olmaqla heç kəs öz əmlakından məhrum edilə bilməz kommunal xidmətlər və qanunla və the  ilə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə

beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri.

Əvvəlki müddəalar hüququ pozmur que Dövlətlər öz hesab etdikləri qanunları tətbiq etməlidirlər   uyğun olaraq malların istifadəsini tənzimləmək lazımdırümumi maraqlar naminə və ya vergilərin ödənilməsini təmin etmək üçün ou digər töhfələr və ya cərimələr.

Bu bölməyə uyğun olaraq verilən açıqlama   uyğun olaraq hazırlanmış hesab edilir.Konvensiyanın 56-cı maddəsinin 1-ci bəndi.

bottom of page